Nieuw logo

Klantengedeelte Nieuws

De wijzigingen in het ontwerp

Er zijn grote wijzigingen aangebracht in het VEGETARIAN-label en beide labels zijn gemoderniseerd en aangepast voor een internationaal publiek. Er is een nieuw lettertype gebruikt en ook de tekst binnen de cirkel is aangepast.

Waar in de oude versie “EUROPEAN VEGETARIAN UNION / V-LABEL.EU” stond, staat nu “V-LABEL INTERNATIONAL / V-LABEL.COM”. Dit stelt ons in staat om recht te doen aan de constante groei en uitbreiding van V-Label buiten de Europese markt.

Bij het toepassen van de nieuwe labels is het belangrijk om op te merken dat de minimale breedte (van de rechthoek) voor het VEGETARISCHE label nu 14 mm is (ipv 12mm). Voor het VEGAN label geldt nog steeds een minimale grootte van 12mm (diameter van de cirkel). Dit komt doordat het VEGETARISCHE label breder is geworden door de rechthoek rond de cirkel en de tekst, die leesbaar moet blijven.

Meer informatie over de juiste plaatsing van de labels is te vinden in onze Style Guide.

Voordelen van de vernieuwde labels

Dankzij de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het label, herkent 61% van de consumenten het V-Label keurmerk direct, onder vegetariërs en veganisten is de herkenbaarheid zelfs nog groter! Maar liefst 88%.

Bij het maken van voedingskeuzes, beschouwen zeven van de tien consumenten producten met V-Label als gezonder.

De nieuwe labels zorgen daarnaast voor een duidelijker onderscheid tussen veganistische en vegetarische producten, wat de transparantie verhoogt en consumenten helpt de producten te vinden die ze willen en nodig hebben. We zijn ervan overtuigd dat uw consumenten snel vertrouwd zullen raken met de nieuwe etiketten.

Tijdlijn voor implementatie

Het is niet nodig om producten met de oude V-labels te herroepen en we verwachten niet dat er meteen nieuwe verpakkingen worden gedrukt om de nieuwe labels door te voeren. We willen voorkomen dat er onnodige verspilling ontstaat. We gaan ervan uit dat in een tijdsbestek van twee jaar de nieuwe V-Labels volledig op de markt zijn.

Net als bij eerdere verpakkingsgoedkeuringen, moet de lay-out van nieuwe verpakkingen worden goedgekeurd door de verantwoordelijke licentiegever voordat producten met V-Label op de markt. Na goedkeuring kan het V-Label worden geprint en gebruikt in marketingcampagnes.

De bestanden kunnen worden gedownload in de klantenomgeving op onze website:

www.v-label.com/customer-area