Gegevensbescherming

Deze website kan op elk moment worden gebruikt zonder opgave van persoonlijke gegevens. Voor zover op deze website persoonlijke gegevens worden geregistreerd, zijn dit uitsluitend gegevens die door de gebruiker op vrijwillige basis zijn doorgegeven. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de gebruiker hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming verleent.

Voor zover op deze website persoonlijke gegevens geregistreerd worden, zal dit altijd gebeuren binnen de bepalingen van de Zwitserse en Nederlandse wetgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens. Deze verklaring inzake gegevensbescherming verstrekt informatie over de aard, reikwijdte en doel van het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens.

Ondanks de grootst mogelijke bescherming van uw gegevens is de transmissie via het internet altijd verbonden met risico´s ten gevolge van veiligheidslekken. Een volledige databescherming ten allen tijd is daarom onmogelijk.

Gegevensoverdracht (server log files)

Indien u onze website bezoekt worden er automatisch gegevens van uw browser naar onze webserver overgebracht. Deze gegevens omvatten anonieme toegangsdata zoals de datum en het tijdstip van consulteren, browsertype, volume/type van de geraadpleegde gegevens en uw IP-adres. Deze gegevens worden opgeslagen apart van alle andere gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld. Deze gegevens laten geen identificatie van individuele personen toe en worden uitsluitend opgeslagen voor statistische doeleinden. Zodra de gegevens geëvalueerd zijn worden regelingen getroffen voor het verwijderen ervan.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website, enerzijds in het kader van kwaliteitsgarantie en anderzijds om de functionele reikwijdte van ons internetaanbod te vergroten. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en gebruikt om het aantal bezochte pagina´s vast te stellen. We gebruiken deze informatie enkel om onze website te verbeteren.

Persoonlijke gegevens

We gebruiken en verzamelen uw persoonlijke gegevens enkel voor de vastlegging, de inhoudsbepaling of de wijziging van de contractuele relatie tussen u en ons.

Deze gegevens worden niet standaard doorgegeven aan derden, noch wordt enige gerelateerde informatie gedeeld met derde partijen. In opdracht van de bevoegde autoriteiten zijn we verplicht om persoonlijke informatie door te geven voor zover dit noodzakelijk is in het kader van strafrechterlijke vervolging of defensie of voor de vervulling van andere statutaire taken.

Gebruiksgegevens

We verzamelen en gebruiken uw “gebruiksgegevens” voor zover dit noodzakelijk is. Gebruiksgegevens zijn gegevens die u toelaten ons internetaanbod te gebruiken en die ook gebruikt worden voor facturatiedoeleinden. Deze gegevens verschaffen ons niet alleen informatie over tijdstip en omvang van uw gebruik maar ook uw identificatiekenmerken.

Merk op dat we de toelating hebben om gebruikersprofielen op te stellen – m.a.w. gegevens te verzamelen die informatie geven over de historie van de bezoeken op onze website – voor promotie, marktonderzoek of websiteoptimalisatie. Deze gebruikersprofielen bevatten geen persoonlijke informatie en worden niet gecombineerd met andere gegevens die door ons verzameld worden. Dit betekent dat individuele personen niet geïdentificeerd kunnen worden door de samenvoeging van verschillende gegevens. U kan op elk moment uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven.

Nieuwsbriefgegevens

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief die we aanbieden op onze website, vragen we u om uw e-mailadres en bewaren we uw IP-adres. Verder worden geen gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verzenden en worden niet doorgestuurd naar derden.

U kan op elk moment uw toestemming intrekken voor het bewaren van uw gegevens en uw e-mailadres, en voor het gebruik ervan bij het versturen van de nieuwsbrief. U kan dit bijvoorbeeld doen via de link “uitschrijven” die voorzien is in elke nieuwsbrief.

Recht op informatie

Merk op dat u het recht heeft om bij ons informatie op te vragen in verband met uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn, en in het geval dat de gegevens incorrect zijn, ervoor te zorgen dat ze geblokkeerd, verwijderd of gecorrigeerd worden. Dergelijke informatie kan per telefoon of per e-mail verstrekt worden.

Aanpassingen aan de privacyverklaring

In het geval van eventuele toekomstige aanpassingen aan onze privacyverklaring zullen deze aanpassingen steeds bekendgemaakt worden via deze website.

Privacyverklaring – Google Analytics

Onze website gebruikt de diensten van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Voor de analyse van onze website maken we gebruik van “cookies”, die bewaard worden op uw computer, informatie opleveren over uw gebruikersgewoontes en deze informatie naar Google Inc. versturen. Onder normale omstandigheden wordt een verkorte versie van uw IP-adres naar de Googlediensten verstuurd, al kan in uitzonderlijke gevallen ook het volledige IP-adres worden verzonden. Google gebruikt deze informatie namens ons om een rapport op te stellen over het gebruikersgedrag op onze website. Het IP-adres dat door Google wordt geïdentificeerd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Indien u niet wil dat er cookies op uw computer worden opgeslagen kan u de betreffende instellingen in uw browser veranderen, al kan dat ertoe leiden dat niet meer de volledige inhoud van onze website voor u toegankelijk is.

Indien de IP-adressen niet geanonimiseerd werden (IP-masking) door toevoeging van de code “gat._anonymizeIp ( ) ;”, worden de verzamelde gegevens verwerkt in overeenstemming met de relevante wettelijke voorzieningen neergelegd in de Federal Data Protection Act en Google’s eigen gebruikersvoorwaarden. Dit betekent dat persoonlijke gegevens niet naar Google doorgestuurd mogen worden.

Neem contact op!

Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden uw vragen met plezier! Wij geven u ook graag informatie over het V-Label keurmerk.