Supplier Confirmation Form 5 jaar geldig!

Klantengedeelte Nieuws

Wist u dat de geldigheidsduur van de supplier confirmation (SCS) 5 jaar is? Vervang het document dus op tijd.

Meer weten? Mail naar vlabel@vegetariers.nl