V-Label Istorija

Šiandien V-Label yra labiausiai atpažįstamas vegetariško ir veganiško maisto žymėjimo ženklas. Kaip tai buvo pasiekta?

1976

V-Label buvo sukurtas ir pradėtas naudoti Italijoje įkurtos Italų Vegetarų Asociacijos (AVI).

1976
1985

V-Label (vadintas „leaf“, liet., „lapu“) buvo išskirtas kaip tarptautinis institucinis vegetarų ir veganų bendruomenių simbolis pirmajame Europos Vegetarų Kongrese Italijoje bei nuo to laiko naudojamas ir kaip Europos Vegetarų Draugijos (angl. European Vegetarian Union – EVU) logotipas.

1985
1996

Šiandieninė logotipo versija atsirado iš V (su lapeliu) ir pirmą kartą buvo panaudota Šveicarijoje organizacijai Swissveg sertifikuojant produktus bei paslaugas.

1996
1999

V-Label buvo pristatytas EVU Kongrese Šveicarijoje, su tikslu pradėti Europinę kooperaciją.

1999
2019

Dėl pradėto bendradarbiavimo tarp V-Label GmbH ir V-Label Italia, ši kooperacija peraugo į pasaulinę.

2019

Žymiojo „V“ atsiradimas

Dar XX a. 8-ajame dešimtmetyje, šiandienins dizainas (V su lapeliu viršutiniame dešiniajame kampe) buvo pradėtas naudoti kaip vegetariško gyvenimo būdo simbolis, o pirmą kartą oficialiai panaudotas Italijoje AVI organizacijos logotipui. Vėliau sekė ir tarptautinis žinomumas, aplankęs po logotipo pristatymo Europos Vegetarų Kongrese 1985. Tais pačiais metais buvo įkurta ir Europos Vegetarų Sąjunga (EVU), kuri nuo pat pradžių „V“ simbolį įtraukė į savo logotipą. Turint omeny šiuos faktus, nenuostabu, jog šiandien globaliai vis didesnis skaičius įstaigų naudoja šį logotipą, taip užtvirtinant jo poziciją vegetarų ir veganų pasaulyje.

Pirmieji sertifikatai

1996 šiandieninis Swissveg (tuo metu Schweizerische Vereinigung für Vegetarismus SVV) žengė pirmuosius žingsnius pradedant naudoti „V“ ženklą supaprastintam produktų sudėčių perteikimui. Jau kitais metais Šveicarijoje buvo paleista pirmoji mėsos pakaitalų produktų linija, padabinta V-Label ženklu. Sukurta didžiausios mažmeninės prekybos Šveicarų įmonės Migros, Cornatur produktų linija, su Swissveg pagalba sulaukė didžiulės sėkmės.

Tarptautinis plėtimasis

Renato Pichler 1999 metais, Šveicarijoje, būdamas tiek Swissveg, tiek EVU prezidentas, o kartu ir V-Label iniciatorius, pristatė šį projektą Europos Vegetarų Kongresui. Visos dalyvavusios delegacijos buvo pakviestos integruoti V-Label projektą į savo šalyse vykdomą veiklą. Nuo pat to momento stabiliai augo atskirų Europos valstybių sertifikuojančių partnerių skaičius, iš kurių šiuo metu praktiškai visi yra prisijungę prie V-Label projekto.

Tam, jog būtų pabrėžta nepriklausoma V-Label prigimtis, sumažinta ekonominė rizika bei užtikrintas projekto ilgaamžiškumas, nuo pat 2008 metų prekės ženklo teisės valdo išskirtinai šiam tikslui Šveicarijoje įsteigta V-Label GmbH. Šios įmonės įkūrimas buvo būtinas ir tam, jog ne pelno siekiančios atskirų šalių organizacijos galėtų sėkmingiau įsitraukti į projektą (daugelyje šalių dėl teisinių ir/ar mokestinių kliūčių nėra galimybės ne pelno siekiančioms organizacijoms išduoti kokybines licencijas-ženklus). Tokiu būdu pasirūpinama itin sudėtingu ir brangiu tarptautinio prekės ženklo apsaugojimo klausimu, jo atsakomybę perkeliant trečiajai šaliai.

Tuo tarpu nuo 2019 metų sėkmingai bendradarbiaujame su V-Label Italia.

Esama situacija

V-Label nuolatos kinta, visi sprendimai yra priimami bendru nutarimu, dalyvaujant vegetarų bei veganų organizacijoms (pvz. Swissveg, Proveg International, Vegan Society Austria ir t.t.). Kadangi didžioji dalis sertifikavimo darbo tenka vietiniams partneriams, tad didžioji dalis (vidutiniškai apie 90 %) pajamų ir lieka partneriams. Tokiu būdu galima užtikrinti, jog auditai atliekami profesionaliai vietinių įmonių, o nacionalinės (vietinės) organizacijos gauna pajamų šaltinį. Nedidelė dalis pajamų tenka V-Label GmbH Winterthur prekės ženklo apsaugai, plėtrai į kitas šalis bei naujas produktų kategorijas. Taip pat V-Label pajamos skiriamos tarptautinėms reklamos kampanijoms finansuoti, tarptautinių interneto svetainių, duomenų bazių išlaikymui bei koordinuojant ir užtikrinant vienodą kokybės kontrolę visose šalyse. Galiausiai, susitarimas su EVU garantuoja, jog organizacijos tarptautiniai viešieji ryšiai bei kontaktų tinklas gauna naudą iš V-Label.

„V-Label“ ateitis

Europoje „V-Label“ įsitvirtino pirmiausia maisto sektoriuje. Remiantis Šveicarijos ir Vokietijos apklausomis, tai jau daugelį metų yra geriausiai žinomas maisto prekių ženklas. „V-Label“ šiuo metu taip pat pristatomas gastronomijos ir kosmetikos sektoriuose, o po jų seks valymo priemonės ir kiti ne maisto produktai.

Tuo pačiu metu ženklo populiarumas kerta Europos sienas – „V-Label“ žymėjimo paklausa ypač didelė Lotynų Amerikoje ir Azijoje.

Visiems naudinga situacija

Remiantis keletu pastaraisiais metais Vidurio Europoje atliktų apklausų, „V-Label“ dabar yra geriausiai žinomas vegetariškų ir veganiškų produktų ženklas. Šveicarijoje 97 % veganų ir 50 % bendrosios populiacijos atpažįsta „V-Label“ (palyginti: ženklą su gėle ir užrašu „vegan“ atpažįsta tik 15 % gyventojų).

„V-Label“ skatina vietines veganizmą populiarinančias organizacijas, novatoriškus gamintojus ir tarptautinį augalinio gyvenimo būdo judėjimą. Kartu, skaidriu ir kontroliuojamu sertifikavimo procesu, lengvina visų fleksitarų, vegetarų ir veganų gyvenimą, bei skatina tarptautinį organizacijų bendradarbiavimą, taip „V-Label“ padarant vienu vertingiausių ir sėkmingiausių pasaulinio vegetarų ir veganų judėjimo projektų.