D.U.K.

Raskite atsakymus į sau rūpimus klausimus apie V-Label.

 • Kokie V-Label privalumai, lyginant su kitomis augalinį ženklinimą siūlančiomis įstaigomis?

  Didelė dalis įmonių bei gamintojų naudoja savo ženklinimą nurodydami, jog jų produktai yra augalinės kilmės. Tačiau taip ženklindamos, pačios įmonės ir apsibrėžia ženklinimo kriterijus veganiškiems ir vegetariškiems produktams. To pasekmė – skirtingų gamintojų sugalvotos savos ženklinimo sistemos, dėl standartizuotos sistemos nebuvimo keliančios nemažai galvos skausmo vartotojams. Įvairių ingredientų ir kriterijų neišmanymas įmonių tarpe gali nulemti netinkamos kategorijos priskyrimą. Kadangi šios savo nuožiūra priskirto ženklinimo praktikos nereguliuoja jokios nepriklausomos įstaigos, labai realu, jog vartotojai gali nepastebėti šio ženklinimo klaidinančių savybių. Dėl šios priežasties, vartotojai vis dažniau reikalauja skaidrumo tam, jog galėtų greitai ir su pasitikėjimu atpažinti veganiškus ir vegetariškus produktus. Šiuo metu šį standartizuotų kriterijų teikiamą aiškumą, renkantis veganiškus ir vegetariškus produktus, gali pasiūlyti tik V-Label. Mūsų ženklinimas reiškia, jog įmonės gali kokybės užtikrinimo atsakomybę bei inspekcijas perkelti ant mūsų pečių. Be to, V-Label yra vienintelis nepriklausomas „Veganiška“ ir „Vegetariška“ kategorijų ženklinimas Europoje.

 • Kodėl neužtenka tiesiog perskaityti produkto sudėtį?

  Vien tik produkto sudėties perskaitymas nesuteikia garantijos, jog produktas išties yra veganiškas ar vegetariškas. Kai kurie ingredientai gali būti įvardijami E numerias, kurie dažnam vartotojui yra nesuprantami. Tuo tarpu kitų sudedamųjų dalių gamintojas gali ir nepaminėti, nes tai nėra būtina. Taip pat, ne visada aišku, ar tam tikri ingredientai yra augalinės ar gyvūninės kilmės. Pavyzdžiui, gamybos proceso metu naudojamus priedus, iš kurių dauguma yra gyvūninės kilmės, nėra įprasta įtraukti į sudedamųjų dalių sąrašą. Tokiu būdu, produkto receptūros pasikeitimas gali reikšti, jog į mėgstamo veganiško ar vegetariško produkto sudėtį staiga įtraukiamas gyvūninės kilmės ingredientas, pirkėjui net neturint galimybės šį pokytį pastebėti. Su V-Label, vartotojai gali būti ramūs, jog ne tik ištiriame licencijuojamų produktų sudėtis, bet ir skiriame daug dėmesio kiekvienam atskiram gamybos bei apdorojimo proceso žingsniui. Taigi, V-Label yra greitas ir patikimas ženklinimas, kuris sutaupo vartotojų laiko peržiūrint ir analizuojant produktų sudėtis.

 • Kokiais kriterijais remiantis V-Label ženklinimą turintys produktai yra žymimi, kaip veganiški ar vegetariški?

  V-Label naudojamos sąvokos „veganiška“ ir „vegetariška“, atitinka per dvyliktąją Minister for Consumer Protection Conference (vykusią Balandžio 22-ą dieną, 2016 metais) rekomenduotą apibrėžimą.

  Vegetariška

  Maisto ir kiti produktai, kuriuose nėra gyvūnų ar gyvūnų dalių, yra laikomi vegetariškais. Tai įtraukia visus gamybos ir apdorojimo žingsnius. Maisto ir kiti produktai, sukurti kliaujantis gyvų gyvūnų pagalba, ar iš gyvūnų išgauti produktai yra laikomi vegetariškais.

  Veganiška

  Maisto ir kiti produktai, kuriuose nėra gyvūnų ar gyvūnų dalių yra laikomi veganiškais. Tam, jog būtų veganiški, maistas ir kiti produktai negali būti gyvūninės kilmės. Tai apima visus gamybos bei apdorojimo žingsnius, išskyrus auginimą ir derliaus nuėmimą.

  Papildomi V-Label reikalavimai

  V-Label sertifikatas nėra suteikiamas jokiomis aplinkybėmis šiais atvejais:

  • Produktai, turintys GMO (genetiškai modifikuotų organizmų)
  • Produktai, kuriuose yra bet kokio pobūdžio narvuose laikomų vištų kiaušinių

  Pakuotės

  V-Label gali būti naudojamas produktų, kurių pakuočių sudėtyje yra gyvūninės kilmės ingredientų, ženklinimui. Nepaisant to, skatiname įmones vengti tokių pakuočių savo iniciatyva.

  Tręšimas ir derliaus nuėmimas

  V-Label kriterijai produktams bei jų sudedamosioms dalims galioja nuo derliaus nuėmimo pabaigos. Dirvoje, kurioje buvo auginami V-Label ženklinimą turėsiančio produkto ingredientai, naudotų trąšų kilmė nėra reikšmingas kriterijus. Tačiau skatiname produktų žaliavą auginti praktikuojant veganišką ir organinę ūkininkystę, bei vengti trąšų, turinčių gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių.

  Produktų pėdsakai ir teršalai

  Įmonės turi teisę savarankiškai nuspręsti, ar ant pakuotės nurodyti pašalinių ingredientų, alergenų bei gyvūninės kilmės produktų pėdsakus. Nurodydamos pastaruosius, įmonės apsisaugo nuo bet kokių teisinių pasekmių, galinčių kilti dėl vartotojų alerginių reakcijų. Tačiau šios informacijos paminėjimas nebūtinai reiškia, jog galutinio produkto sudėtyje išties yra gyvūninės kilmės produktų; ši informacija tiesiog informuoja vartotojus apie galimą minimalų produkto užteršimą, galimai pasitaikantį gamybos metu.

  Produktai, ant kurių pakuočių pateikiama ši informacija, tenkina V-Label kriterijus tik tuo atveju, jei gamintojas gali užtikrinti, jog nė viename produkto gamybos etape gyvūninės kilmės produktai nebuvo tikslingai įtraukti. Gamybos procesas turi būti organizuojamas taip, jog nelieka jokios užteršimo gyvūninės kilmės produktais galimybės. Pagal V-Label kriterijus, galutinio produkto bendras užteršimas su visais patvirtintais gyvūninės kilmės ingredientais negali viršyti 0,1 % (1 g/kg). Kitos, su „techniškai galima aptikimo riba” susijusios, taisyklės gali būti taikomos tam tikrų produktų grupėms.

  Pavyzdžiai

  V-Label jokiomis aplinkybėmis nesuteikia sertifikato šiems produktams ir/ar sudedamosioms dalims:

  • Skerdienos produktams
  • Žuvų, jų dalių bei kitų jūros gyvūnų riebalams
  • Gyvūninės kilmės gardikliams (išskyrus pieno pagrindu pagamintus gardiklius)
  • Ne paukštienos kiaušiniams (pavyzdžiui, ikrams)
  • Pieno produktams, kuriuose naudojamas gyvūninės kilmės šliužo fermentas
  • Bičių pieneliui
  • Gyvūninės kilmės dažikliams (pavyzdžiui, košeniliui)
  • Cukrams, kurie buvo balinti kaulų anglimi
  • Gyvūninės kilmės nešiklinėms medžiagoms ir priedams (angl., carrier substances)
  • Medžiagoms, kurios buvo gryninamos su gyvūninės kilmės medžiagomis, kaip želatina ar žuvies pūslė

  V-label sertifikatas kategorijoje „veganiška“ suteikiamas tik produktams, savo sudėtyje neturintiems šių ingredientų:

  • Kiaušinių
  • Medaus
  • Pieno produktų
  • Gyvūninės kilmės vaško
  • Gyvūninės kilmės dažiklių
  • Gyvūninės kilmės nešiklinių medžiagų ir priedų
  • Medžiagų, kurios buvo gryninamos su gyvūninės kilmės medžiagomis (pavyzdžiui, kiaušinio baltymu)
 • Kokiu pagrindu maisto ir kitiems produktams suteikiami „veganiška“ ar „vegetariška“ sertifikatai?

  Įmonės, norinčios savo produktus ženklinti V-Label sertifikatu, privalo licenciją išduodančiai įstaigai pateikti licencijuojamo produkto bei jo gamyboje naudojamų priedų sudėtis detalizuojančius dokumentus. Po šio savarankiško sudėčių deklaravimo ir inspekcijos, maisto bei kiti produktai gali gauti „veganiška“ ar „vegetariška“ sertifikatą.

 • Kokie žingsniai yra būtini, siekiant užtikrinti, jog įmonės įgyvendina V-Label reikalavimus?

  V-Label komanda pasilieka teisę taikyti kokybės užtikrinimo priemones tam, jog būtų apsaugotos V-Label suteikiamos patikimumo ir kitos garantijos.

  Bet koks V-Label sertifikuoto produkto recepto ar gamybos proceso pasikeitimas turi būti nedelsiant iškomunikuotas V-Label kokybės vadybos komandai. Tai įvykdžius, atliekamas papildomas auditas.

 • Ar yra atveju, kuomet nelogiška produktą sertifikuoti su V-Label?

  Ne visiems produktams reikia V-Label: pavienius ingredientus turintys ar neapdoroti maisto produktai , tokie kaip arbatos, prieskoniai, mineralinis vanduo bei neapdorotos daržovės visuomet yra augalinės kilmės ir jiems nereikalingas V-Label ženklinimas. Nors reklamuoti produktą pabrėžiant jo akivaizdžias savybes ir nėra teisinis pažeidimas, tačiau tai nėra rekomenduojama.

 • Kokių kainų įmonės gali tikėtis sertifikuodamos savo produktus su V-Label?

  V-Label naudojimas priklauso nuo kasmetinio licencijos bei vienkartinio inspekcijos mokesčių.

 • Kiek ilgai užtrunka produkto ar paslaugos licencijavimas?

  Licencijos išdavimas susideda iš 5 žingsnių. Pirmiausia pateikiama užklausa, tuomet suformuojamas individualus, pateiktą įmonės informaciją atitinkantis pasiūlymas. Kai pasiūlymas patvirtinamas įmonės atstovo, sudaroma licencijos išdavimo sutartis. Tuomet licenciją suteikianti V-Label įstaiga-partnerė atlieka detalią patikrą, po kurios, patenkinus V-Label keliamus reikalavimus, išduodama licencija. Galiausiai, vertinamas pakuotės maketas. Jį patvirtinus, standartinis licencijavimo procesas trunka tarp 2 ir 8 savaičių, po kurio įmonė galiausiai gauna leidimą naudoti V-Label ant pakuočių bei marketingo tikslais.

 • Kokio pobūdžio sutartis sudaroma?

  Galiojimo terminas

  Sutarties sąlygojamas licencijos galiojimo laikas įprastai yra vieneri metai. Kasmetinis licencijos mokestis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į šalies infliaciją ar produktų pardavimų augimą. Sutarties pradžia nurodyta pačioje sutartyje. Egzistuoja galimybė atsižvelgti ir į vėlesnę sutarties pradžios datą, pavyzdžiui numatant naujų produktų paleidimą ateityje. Sutartis pratęsiama automatiškai, jei nėra raštiško informavimo apie pageidavimą ją nutraukti iki sutarties pabaigos likus bent 3 mėnesiams.

  Licencijos sertifikatas

  Pabaigus licencijavimo eigą, licencijos sertifikatas išduodamas atitinkamai produkto kategorijai.