Ochrana Osobních Údajů

Tato webová stránka je neustále v provozu a uživatelé nemusí uvádět žádné osobní informace. Pokud jsou na této stránce shromažďovány nějaké osobní údaje, byly poskytnuty dobrovolně. Osobní údaje nebudou zveřejněny třetí straně, pokud k tomu uživatel neposkytne vyslovený souhlas.

Pokud jsou na této stránce shromažďovány osobní údaje, vždy spadajú pod švýcarský zákon na ochranu osobních údajů. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje, toto vyhlášení o ochraně osobních údajů poskytne informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů.

Navzdory najvyšší snaze o ochranu vašich údajů, přenos přes internet vždy představuje určité riziko z důvodu bezpečnostních mezer. Je proto nemožné zabezpečiť absolutní a nepretržitou ochranu osobních údajů.

Přenos údajů (serverové záznamy)

Jakmile vstoupíte na naši stránku, údaje jsou automaticky přesměrovány z vašeho prohlížeče na náš server. Tyto údaje zahrnují anonymní přístupové údaje jako datum a čas, typ prohlížeče, množství/druh prohlížených údajů a vaši IP adresu. Tyto údaje jsou ukládaný odděleně od ostatních údajů shromážděných počas návštěvy webové stránky. Tyto údaje neumožňují identifikaci konkrétní osoby, týkají se výlučně přihlášených uživatelů a jsou zpracovávány ze štatistických důvodů. Po jejich vyhodnocení budou údaje vymazány.

Cookies

Na naši webové stránce používáme soubory cookies, abychom zabezpečili kvalitu a rozšířili funkční obsah, který nabízíme na internetu. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a používají se na zjištění počtu návštěv jednotlivých stránek. Tyto informace používáme výlučně na zlepšení naši webové stránky.

Osobní údaje

V nevyhnutném rozsahu používáme a shromažďujeme vaši osobní údaje za účelem zřízení, tvoření obsahu nebo úpravy smluvního vztahu mezi námi.

Tyto údaje nejsou běžně sdílené s třetími stranami, jako ani žádné jiné související informace. Na příkaz příslušných orgánů jsme povinni poskytnout osobní údaje v nezbytném rozsahu v případě trestního stíhání nebo obhajoby nebo plnění dalších úkonů vyplývajících ze zákona.

Použití údajů

Shromažďujeme a používáme vaše „údaje o používání“ v nezbytném rozsahu. Údaje o používání jsou údaje, které vám umožňují využívat naši internetovou nabídku a též se používají na účely fakturace. Tyto údaje nám poskytují informace nejenom o času a rozsahu vašeho užívání, ale též vaši identifikační údaje.

Podotýkáme, že máme povolení tvořit uživatelské profily – tj. shromažďování údajů o vašich minulých návštevách našeho webu – z důvodu propagace, průzkumu trhu a webové optimalizace. Tyto profily neobsahují žádnou osobní identifikaci a nejsou prepojené s jinými údaji, které shromažďujeme. To znamená, že spojením různých údajů nemohou být identifikovány konkrétní osoby. Máte právo zrušiť souhlas s tímto použitím údajů.

Objednání newsletteru

Pokud si objednáte newsletter, který nabízíme na naši stránce, budeme od vás požadovat vaši e-mailovou adresu a uložíme vaši IP adresu. Žádné jiné údaje neuložíme. Údaje budou použity výlučně za účelem odeslání požadovaný informace a nebudou zpřístupněny třetím stranám.

Máte právo kdykoliv stáhnout souhlas s ukládáním vašich údajů a e-mailové adresy jako i se zasíláním newsletteru. Můžete tak učinit např. prostřednictvím odkazu na odhlášení, který je uveden v každém newsletteru.

Právo na informace

Nezapomeňte, že máte právo požádat nás o informace o povaze a způsobu uložení vašich údajů a v případě, že jsou údaje nesprávné, můžete žádat jejich uzamknutí, vymazání nebo nápravu. Takové informace jsou poskytovány po telefonu nebo e-mailem.

Dodatky k vyhlášení o ochraně osobních údajů

V případě, že vyhlášení o ochraně osobních údajů bude v budoucnosti doplněno, dodatky budou zveřejněny na této webové stránce.

Vyhlášení o ochraně osobních údajů – Google Analytics

Naše stránka využívá služby poskytovány Google Analytics, webovou službou společnosti Google Inc. Analýzu naši stránky umožňují sobory „cookies“, ukládaný ve vašem počítači, které generují informace o vašem chování a posílají údaje spoločnosti Google Inc. Za normálních okolností je spoločnosti Google Inc. zasílaná zkrácená verze vaši IP adresy, v důvodných případech plní adresa. Google používá tyto informace v našem jménu, aby vytvořil zprávu o chování uživatelů na naši stránce. IP adresa identifikovaná Google Analytic není propojena se žádnými jinými údaji společnosti Google. Pokud nechcete ve vašem počítači ukládat soubory cookies, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče, co však může mít za následek, že nebudete moci plně využívat naši stránku.

Pokud nebyla IP adresa anonymizována (IP maskování) pomoci kódu “gat._anonymizeIp ( ) ;”, shromažďování údajů je vykonáváno v souladu s platnými právními predpisy uvedenými v Spolkovém zákonů o ochraně údajů a podmínek používání společnosti Google, což znamená, že přeposílání osobních údajů společnosti Google není povoleno.

Spojte se s námi!

Spojte se s jedním z našich kontaktů a získejte odpovědi na vaše otázky! Pokud chcete získat více informací o V-Label nebo máte nějaké další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.