Ochrona danych

Korzystanie z tej witryny jest stale możliwe bez podawania danych osobowych. Gdyby dane te miałybyć jednak zbierane, nastąpi to tylko w formie dobrowolnego ich podania przez użytkownika strony. Bez udzielenia wyraźnej zgody przez użytkownika nie nastąpi dalsze przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

Sposób zbierania danych osobowych, ich zakres i cel wykorzystania są zgodne z ustaleniami prawa ochrony danych osobowych w Polsce.

Należy pamiętać iż mimo zachowania dużej dbałości o ochronę danych przez właściciela strony, przekazywanie danych osobowych w Internecie zawsze wiąże się z ryzykiem wynikającym z luk w zabezpieczeniach. Całkowite zapewnienie użytkownika o ochronie danych osobowych nie jest zatem możliwe.

Transfer danych (Server Log Files)

Podczas korzystania z witryny internetowej następuje automatyczny transfer danych z przeglądarki użytkownika na serwer. Przedmiotem tego transferu są anonimowe dane dostępu bez odniesienia do danych osobowych, takie jak data, godzina, rodzaj przeglądarki, ilość i rodzaj wyświetlonych danych czy adres IP. Zapisywanie tych danych odbywa się oddzielnie od zapisywania ewentualnych innych danych udostępnionych w ramach korzystania przez użytkownika z danej witryny. Dane te nie mogą zostać użyte do identyfikacji konkretnej osoby. Zbieranie tych danych odbywa się jedynie w celu badania zachowania użytkowników na stronie i dla celów statystycznych. Po odpowiedniej ocenie tych danych zostają one usunięte.

Cookies

W celu zapewnienia jakości oraz poszerzenia funkcjonalności oferty on-line, na witrynie używane są tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, gromadzone na komputerze użytkownika. Dzięki plikom cookie można określić liczbę odwiedzin stron. Informacje te są używane wyłącznie w celu poprawy jakości użytkowania stron internetowych i w celach statystycznych.

Dane inwentaryzacyjne

Przy tworzeniu, rozszerzeniu zawartości lub zmianie stosunków umownych pobierane są i wykorzystywane w niezbędnym zakresie dane osobowe użytkownika, tzw. dane inwentaryzacyjne.

Z reguły nie następuje przekazywanie danych ani udzielanie informacji osobom trzecim. W przypadku zarządzenia właściwych instytucji właściciel strony ma obowiązek udzielić informacji o danych osobowych, o ile jest to konieczne dla celów postępowania karnego, bezpieczeństwa publicznego lub realizacji innych prawnych obowiązków.

Dane użytkowe

O ile jest taka konieczność, pobierane i wykorzystywane są tzw. dane użytkowe. Są to dane osobowe, które umożliwiają korzystanie z danej oferty internetowej i rozliczenie. Pobierane są dane które obejmują czas i zakres korzystania przez użytkownika z danej oferty oraz dane identyfikacyjne użytkownika

Należy zwrócić uwagę, że w celach reklamowych i do badań rynkowych oraz w celach kształtowania oferty on-line dozwolone jest generowanie profili użytkowych, tj. zestawienia danych o przebiegu wizyty na stronie. Profile te nie dają dodatkowych informacji o użytkowniku i nie są łączone z innymi pobranymi danymi, także identyfikacja użytkownika tożsamości jest na ich podstawie niemożliwa. Użytkownik ma prawo w każdej chwili odmówić takiego wykorzystania jego danych użytkowych.

Dane do newslettera

W przypadku zamówienia newsletter oferowanego na stronie, użytkownik podaje swój adres e-mail (jednocześnie równolegle zapisuje się adres IP urządzenia użytkownika). Inne dane nie są pobierane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki zamówionych materiałów i nie są przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili użytkownik może cofnąć swoją zgodę na gromadzenie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystaniu w celu wysyłki newslettera, np. poprzez link do rezygnacji zawarty w każdym newsletterze.

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo zażądać od właściciela strony informacji o pobieranych danych oraz żądać ich zawieszenia, skasowania lub poprawienia jeśli występują w nich niezgodności. Udzielenie informacji jest możliwe zarówno telefonicznie jak i drogą elektroniczną.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

W przypadku wprowadzenia zmian w oświadczeniu o ochronie prywatności, będą one zawsze dostępne na tej stronie.

Oświadczenie o ochronie prywatności – Google Analytics

Strona korzysta z usług Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy statystyk stron internetowych udostępnionego przez firmę Google Inc. Analiza sposobu korzystania ze strony przez użytkownika jest możliwa dzięki plikom „Cookie”, które są zapisywane na komputerze użytkownika, a następnie wysyłane z informacją o zachowaniu użytkownika do Google Inc. Na ogół do Google Inc. przekazywana jest skrócona wersja adresu IP, w wyjątkowych przypadkach może to być cały adres IP. Nazlecenie właściciela strony Google wykorzystuje te informacje do stworzenia raportu o zachowaniu użytkowników na stronach właściciela. Ustalony przez Google adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Jeśli użytkownik nie życzy sobie zapisywania plików cookie na swoim komputerze, może zmienić jego ustawienia. Niestety może to spowodować ograniczenie możliwości korzystania z danej strony www.

Jeśli maskowanie adresu IP (IP-Masking) przez wprowadzenie kodu “gat._anonymizeIp ( ) ;” nie nastąpi automatycznie, pobrane dane będą traktowane poufnie, zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i warunkami korzystania z Google, które nie pozwalają na przekazywanie przez Google danych osobowych.

Napisz do nas!

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą czy też masz ogólne pytania: skontaktuj się z nami! Z przyjemnością przyjmiemy każdą wiadomość.