Rapportera ett missbruk

Har du märkt V-märket på en förpackning som uppenbarligen inte är växtbaserad? Har du sett en vegetarisk produkt felaktigt märkas som vegansk? Har du sett V-märket användas på ett ganska ovanligt sätt? Låt oss veta det omedelbart.

Ett missbruk kan ske av olika anledningar, från att inte förstå att V-märket är ett registrerat varumärke och därför inte kan användas fritt, till outsourcing av förpackningar, till tredje part som lägger till V-märket utan ordentlig forskning, till att vegetariska produkter utges för att vara veganska osv.

Vi uppmanar dig att genast påtala detta genom att skicka in ett formulär!

Vi har åtagit oss att bygga en värld där veganska och vegetariska produkter och tjänster är utbredda och lätt igenkännliga. Innan vi certifierar tillverkarna och deras produkter för V-märket utsätter vi dem för en rad grundliga kontroller med standardiserade kriterier, vilket skapar förtroende och öppenhet mellan dem och deras konsumenter. Endast de som klarar våra standardiserade kriterier kan stolt använda V-Label på sina förpackningar eller i sin marknadsföring. Rättvist är rättvist! Av dessa skäl håller vi alltid utkik efter eventuella bedragare.

Alternativ Rapportering

Du kan också nå oss via sociala medier.