Allmän information

Den globala marknaden för växtbaserade ingredienser har haft rekordförsäljning under många år och förväntas växa med 8,94 % per år under perioden 2019-2025. Medan den 2018 värderades till 10,66 miljarder USD i intäkter förväntas den nå 27,98 miljarder år 2027.

Globalt sett söker konsumenterna alltmer efter hälsosamma, etiska och kostnadseffektiva produkter med låg miljöpåverkan, vilket driver efterfrågan på veganska alternativ. Fler och fler företag inser fördelarna med att tillgodose marknadens växande behov av ett utbud av varierade, högkvalitativa och djurfria produkter.

Konsumenterna kräver också i allt högre grad öppenhet i märkningen. De vill kunna identifiera veganska och vegetariska produkter snabbt och säkert. Gütesiegel Monitor rankade V-Label som en av de tre mest betrodda livsmedelsmärkena i Tyskland 2020. Märkning av oberoende organisationer ger konsumenterna större förtroende än etiketter som produceras av tillverkaren – bara i Tyskland anser 60 % att en miljöinstitution gör mer konsekventa inspektioner än privata etiketter.