Pressmaterial

Använd vårt urval av bilder och logotyper med anknytning till V-Label för din mediakommunikation.

Versioner av V-märket

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PNG, 21,40 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PDF, 29,80 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

EPS, 418,61 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PNG, 25,13 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PDF, 30,17 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

EPS, 420,68 KB

V-Label

V-Label

PNG, 17,19 KB

V-Label

V-Label

PDF, 29,13 KB

V-Label

V-Label

EPS, 414,70 KB

Ytterligare filer

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

PDF, 324,71 KB

V-Label Brochure

V-Label Brochure

PDF, 827,35 KB

Information on Traces

Information on Traces

PDF, 538,09 KB

Logotypen och etiketterna som visas på denna sida är skyddade av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätts- och varumärkeslagar. Om du önskar använda vår logotyp och etiketter för visning eller något annat ändamål i dina livsmedels-/icke-livsmedelsprodukter måste du skaffa den nödvändiga licensen.
All otillåten användning är strikt förbjuden utan att erhålla den lämpliga licensen. Otillåten användning av vår logotyp och etiketter kan leda till rättsliga konsekvenser, inklusive men inte begränsat till civilrättsligt ansvar, ekonomiskt skadestånd och föreläggande. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot enskilda personer eller organisationer som anses bryta mot våra immateriella rättigheter. Vänligen kontakta oss här för att fråga om lämpliga licensförfaranden eller skaffa licens via denna länk.