ČKD

Najděte odpovědi na některé z otázek, které by vás mohly ohledně V-Label zajímat.

 • Jaké výhody nabízí V-Label oproti jiným veganským značkám?

  Mnoho společností a výrobců používá pro své produkty své vlastní značení. Při vytváření těchto označení však definují vlastní kritéria pro veganské a vegetariánské produkty, což vede k nesrovnalostem. Nedostatečné poznatky o různých složkách a důležitých výrobních kritériích mohou způsobit nesprávné značení. Tato loga nepodléhají kontrolám ze strany nezávislých subjektů, což znamená, že nesprávné označení si často spotřebitelé nevšimnou. Zákazníci stále více volají po transparentnosti, aby mohli rychle a spolehlivě identifikovat veganské a vegetariánské produkty.

  V současné době to může poskytnout pouze V-Label a to díky standardizovaným kritériím. V-label znamená, že společnosti mohou využívat externí  odpovědnost za kontroly kvality jejich veganských a vegetariánských produktů.

  V-Label je také jedinou evropskou nezávislou značkou ve veganské a vegetariánské kategorii.

 • Proč nestačí čtení seznamu ingrediencí na obalech?

  Obyčejné čtení seznamu složek neposkytuje garanci zda je produkt skutečně vegetariánský nebo veganský. Některé přísady jsou uvedeny jako čísla E, které jsou pro mnoho spotřebitelů neznámé, zatímco jiné nejsou uvedeny vůbec, protože se uvádět nemusí. Taktéž ne vždy je zřejmé, že jsou přísady rostlinného nebo živočišného původu – např. není běžný uvádět výrobní aditiva v seznamu přísad a mnoho z nich je živočišného původu. Změna receptury může znamenat, že oblíbený veganský nebo vegetariánský produkt najednou obsahuje živočišné složky bez toho, aby o tom spotřebitel věděl. V případě produktů s licencí V-Label není kontrolované jen složení, ale sleduje se i každý krok výroby. V-Label je proto rychlý a spolehlivý ukazatel, který ušetří spotřebitelům čas strávený čtením složení.

 • Dle jakých kritérií jsou výrobky označované jako veganské a vegetariánské?

  Definice pojmů „veganské“ a „vegetariánske“, které používá značka V-Label je v souladu s doporučenou definicí stanovenou během 12. konference ministrů pro ochranu spotřebitelů ze dne 22. dubna 2016.

  Vegetariánské

  Potraviny a další produkty, které neobsahují zvířata a jejich části, jsou považovány za vegetariánské. Patří sem také výroba a zpracování. Potraviny a další produkty vytvořené za pomocí živých zvířat a produktů z nich získaných jsou považovány za vegetariánské.

  Veganské

  Jídlo a ostatní produkty, které neobsahují živočichy ani jejich části, se považují za veganské. Aby bylo jídlo nebo ostatní výrobky veganské, musí být vyrobeno bez pomoci zvířat nebo složek živočišného původu. To zahrnuje celou výrobu a zpracovatelské postupy.

  Další kritériá známky V-Label

  V-Label není nikdy udělovaná v případě, že:

  • Produkty obsahují GMO složky (geneticky modifikované organismy)
  • Produkty obsahují vejce z klecových chovů (včetně zdokonalených a skupinových klecí)

  Balení

  Značka V-Label nevylučuje produkty, kterých obal obsahuje živočišné složky. Společnosti jsou ale vyzývány, aby se dobrovolně vyhýbali obalům, které obsahují živočišné složky.

  Hnojení a pěstování

  Proces licencování V-Label pro produkty a složky začíná obdobím žatvy. Hnojivá používaná na půdů, ve které se pěstují suroviny pro produkty označené známkou V-Label, nepředstavují relevantní kritérium. Avšak suroviny vypěstované z veganského ekologického zemědělství by měly být upřednostňovány a podporujeme společnosti v používání hnojiv bez látek živočišného původu..

  Přítomnost neúmyslných stop

  Na každé společnosti záleží, zda se na obalu rozhodne uvést přítomnost stopové množství alergenů nebo živočišných složek, které by se mohly vyskytnout ve výrobním procesu. Uvedením potenciální přítomnosti stopových prvků se firmy chrání před jakýmikoli právními důsledky v případě, že se u zákazníků objeví alergické reakce. Pouze proto, že jsou tyto informace poskytovány, nemusí nutně znamenat, že konečný produkt ve skutečnosti obsahuje živočišné produkty; informace pouze varují spotřebitele o možnosti minimální kontaminace, ke které dochází ve výrobním procesu.

  Výrobky, které obsahují tuto informaci, splňují kritéria V-Label pouze za předpokladu, že žádné složky živočišného původu nejsou záměrně přidány v nijaké fáze výroby. Veškerá stadia výroby, zpracování a distribuce by měly být navrženy tak, aby nebyla nejlépe žádná možnost nezamýšlené přítomnosti neveganských nebo nevegetariánských látek. Obsah neúmyslných neveganských nebo nevegetariánských složek by měl být ve finálním produktu nižší než 0,1% (1g / kg). Pokud je překročena referenční hodnota 0,1%, výrobce je povinen zlepšit všechny fáze výroby, zpracování a distribuce. Pokud optimalizace není možná, výrobce musí uvést důvod. Za předpokladu, že výrobce učinil veškerá opatření, aby se zabránilo kontaminaci neveganskými nebo nevegetariánskými látkami, odchylka od referenční hodnoty 0,1% automaticky nevede k odebrání „veganského“ nebo „vegetariánského“ certifikátu V-Label.

  Příklady

  Značka V-label není nikdy udělena licence pro následující produkty nebo produkty obsahující některou z těchto složek:

  • Jatečné produkty
  • Rybí tuk, části z ryb nebo jiných mořských živočichů
  • Dochucovadlá živočišného původu (kromě dochucovadel na mléčné bázi)
  • Jiná vejce než hydinová (např. kaviár)
  • Mléčné produkty, ve kterých je použito živočišné syřidlo
  • Mateří kašička
  • Barviva živočišného původu (např. košenila)
  • Cukry zpracované za pomoci živočišného uhlí
  • Nosné látky nebo přísady živočišného původu
  • Živočišné čiřidla (např. želatina, rosol)

  Produkty, které nesou označení “vegan” jsou bez živočišných složek jako:

  • Vejce
  • Med
  • Mléčné produkty
  • Živočišný vosk
  • Barviva živočišného původu
  • Nosné látky nebo přísady živočišného původu
  • Živočišné čiřidla (např. vaječný bílek)
 • Na základě čeho jsou potraviny a další produkty označované jako “veganské” nebo “vegetariánské”?

  Společnosti, které chtějí, aby jejich produkty nesly známku V-Label, jsou povinny oznámit poskytovateli licence úplné složení těchto výrobků a všech přísad použitých během zpracování. Na základě tohoto prohlášení a následné kontrole týmu V-Label mohou být potraviny a další produkty klasifikovány jako “veganské” či “vegetariánské”.

 • Jaká opatření jsou přijata proto, aby společnosti splňovaly požadavky V-Label?

  Tým V-Label si vyhrazuje právo provádět opatření zajišťující kvalitu, jejichž cílem je zabezpečit důvěryhodnost a výhody zaručené značkou V-Label.

  Jakékoliv změny receptur nebo změny procesů při výrobě potravin a jiných výrobků nesoucích známku V-Label, musí být okamžitě a bez vyzvání hlášeny členům V-Label týmu, kteří jsou zodpovědní za řízení kvality. Jakmile firma příslušné změny ohlásí, provede se nová kontrola.

 • Existují situace, ve kterých nemá smysl, aby produkt nesl označení V-Label?

  Nemá smysl, aby byly certifikované úplně všechny výrobky: Jednosložkové produkty jako čaje, koření a minerální vody a surové potraviny jako nezpracovaná zelenina jsou vždy rostlinné a není potřeba je certifikovat. I když v zásadě není na takovém označení výrobku nic špatného z reklamních důvodů, nedoporučujeme to.

 • Jaké náklady mohou firmy očekávat v souvislosti s udělením licence V-Label?

  Používaní známky V-label podléhá každoročnímu licenčnímu poplatku a jednorázovému poplatku za kontrolu.

 • Jak dlouho trvá licenční proces?

  Licenční proces pozůstává z pěti kroků. Jakmile firma podá žádost, připravíme ji na základě  předložených údajů nabídku a když ji společnost potvrdí, uzavřeme licenční smlouvu. Poté ověříme všechny podrobnosti o produktu a po důkladné kontrole vydáme licenci V-Label. Nakonec schválíme rozložení obalu výrobku.

  Standardní licenční proces trvá 2 až 8 týdnů, ale nabízíme i možnost expresního vyřízení. V takovém případě je věnovaná prioritní pozornost šetření a nevyhnutné kontroly jsou prováděny do deseti pracovních dnů od žádosti.

 • Jak vypadají smlouvy uzavřené se společnostmi?

  Doba platnosti

  Smluvní vztah trvá obvykle jeden rok. Pokud tržby kolísají nahoru nebo dolů o více než 10 %, roční licenční poplatek se odpovídajícím způsobem upraví. Zahájení smlouvy je v ní uvedeno, přičemž je možné zadat pozdější datum, aby se zohlednilo například budoucí uvedení produktu na trh. Pokud není smlouva ukončena písemně tři měsíce před uplynutím její splatnosti, automaticky se prodlužuje.

  Licenční certifikát

  Jakmile je proces licencování dokončen, vydáme pro daný produkt v příslušné kategorii licenční certifikát.