Materiały prasowe

Wykorzystaj nasz wybór obrazów i logo związanych z V-Label do swoich działań medialnych.

Wersje V-Label

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PNG, 61,06 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PDF, 29,80 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

EPS, 418,61 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PNG, 69,98 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PDF, 30,17 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

EPS, 420,68 KB

V-Label

V-Label

PNG, 50,57 KB

V-Label

V-Label

PDF, 29,13 KB

V-Label

V-Label

EPS, 414,70 KB

Pliki dodatkowe

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

PDF, 324,71 KB

V-Label Brochure

V-Label Brochure

PDF, 827,35 KB

Information on Traces

Information on Traces

PDF, 538,09 KB

Logo i etykiety wyświetlane na tej stronie są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi i znakowymi. Jeśli chcesz używać naszego logo i etykiet do wyświetlania lub w inny sposób w swoich produktach spożywczych/niespożywczych, musisz uzyskać odpowiednią licencję.
Każde nieautoryzowane użycie jest surowo zabronione bez uzyskania odpowiedniej licencji. Nieautoryzowane użycie naszego logo i etykiet może skutkować konsekwencjami prawny, w tym, lecz nie ograniczając się do odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania finansowego i środków zabezpieczających. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych przeciwko osobom fizycznym lub podmiotom, które zostaną uznane za naruszające nasze prawa własności intelektualnej. Prosimy o skontaktowanie się z nami tutaj, aby dowiedzieć się o odpowiednich procedurach licencyjnych lub uzyskać licencję za pośrednictwem tego linku.