OSS

Find svar på nogle af de spørgsmål, du måske undrer dig over omkring V-Label.

 • Hvorfor V-Label frem for andre mærkningsordninger?

  Mange virksomheder og producenter bruger deres egne veggie mærker til deres produkter. Ved oprettelsen af disse mærker definerer virksomhederne dog deres egne kriterier for veganske og vegetariske produkter, hvilket kan resulterer i uoverensstemmelser med de officielle definitioner. Manglende baggrundskendskab blandt virksomheder vedrørende de forskellige ingredienser og vigtige produktionskriterier kan føre til forkert mærkning. Disse selvfremstillede mærker er ikke underlagt kontrol af uafhængige organer, hvilket betyder, at ukorrekt mærkning undertiden kan vildlede forbrugerne. Forbrugerne søger i stigende grad gennemsigtighed, så de hurtigt og sikkert kan identificere veganske og vegetariske produkter.

  V-Label tilbyder klarhed takket være standardiserede kriterier i mærkning af veganske og vegetariske produkter. V-Label betyder, at virksomheder kan outsource ansvaret for kvalitetssikringsinspektionerne af deres veganske og vegetariske produkter.

 • Hvorfor er det ikke nok bare at læse listen over ingredienser?

  At læse ingredienslisten giver kun lidt sikkerhed for, om et produkt er vegetarisk eller vegansk. Nogle ingredienser er angivet som E-numre, der er ukendt for mange forbrugere, mens andre ikke er opført på listen, fordi de ikke behøver at blive erklæret. Det er ikke altid klart, om visse ingredienser er af vegetabilsk eller animalsk oprindelse – det gælder for eksempel tilsætningsstoffer anvendt under produktionen, hvoraf mange er af animalsk oprindelse. Opskriftsændringer kan betyde, at en elsket vegansk eller vegetarisk produkt pludselig indeholder animalske ingredienser uden forbrugere selv bemærker det. Ikke kun er produkter, der er licenseret med V-Label inspiceret for deres sammensætning, men også hvert enkelt produktionstrin, der er involveret i udviklingen af et produkt undersøges. V-Label er derfor en hurtig og pålidelig indikator, der sparer forbrugerne for at gennemgå listen over ingredienser.

 • Ved hvilke kriterier er produkter mærket med V-Label angivet som vegan eller vegetarian?

  Definitionen af udtrykkene “vegan” og “vegetarian”, som V-Label bruger, overholder den anbefalede definition, der er angivet ved the 12th Minister for Consumer Protection Conference, 22. april 2016.

  Vegetarian/vegetarisk

  Mad og andre produkter, der ikke indeholder dyr eller dele af dyr, betragtes som vegetariske. Der tages højde for alle produktions- og forarbejdningstrin. Mad og andre produkter, der er skabt ved hjælp dyre som for eksempel mælk og æg, betragtes som vegetariske.

  Vegan/vegansk

  Mad og andre produkter, der ikke indeholder dyr eller dele af dyr, betragtes som veganske. For at være veganske må fødevarer og andre produkter ikke være fremstillet ved hjælp af levende dyr eller animalske produkter. Der tages højde for alle produktions- og forarbejdningstrin.

  Yderligere kriterier for V-Label

  V-Label licens gives aldrig i følgende tilfælde:

  • Produkter deklareret som indeholdende GMO’er (genetisk modificerede organismer)
  • Produkter indeholdende æg fra burhøns (herunder fra berigede bursystemer og små-gruppe opdræt)

  Emballage

  V-Label udelukker ikke produkter, hvis emballage indeholder animalske produkter. Virksomhederne opfordres imidlertid til frivilligt at undgå at bruge emballage, der indeholder animalske produkter.

  Gødning og dyrkning

  Processen med V-Label-licensering for produkter og ingredienser dækker perioden fra høst. Den gødning, der anvendes på jorden, hvor råmaterialerne produkter med V-Label dyrkes, udgør ikke et relevant kriterium. Dog, foretrækkes rå materialer groet i vegansk, økologisk landbrug og virksomheder opfordres til frivilligt at undgå at bruge gødning, der indeholder animalske ingredienser.

  “Spor af” og kontaminierede  stoffer

  Virksomheder beslutter frivilligt, hvorvidt der på emballagen skal angives forekomst af sporforurening med allergener eller animalske produkter, der potentielt kan forekomme i produktionsprocessen. Ved at indikere den potentielle forekomst af sporstoffer, sikrer virksomhederne sig selv mod eventuelle juridiske konsekvenser, hvis kunderne oplever allergiske reaktioner. Bare fordi disse oplysninger er angivet, betyder det ikke nødvendigvis, at slutproduktet faktisk indeholder animalske ingredienser; Oplysningerne advarer kun forbrugerne om muligheden for den minimale forurening, der kan opstå i produktionsprocessen.

  Produkter, der har påført disse oplysninger, opfylder kriterierne for V-Label, forudsat at det ikke er tilsigtet at tilsætte animalsk ingredienser på noget tidspunkt under produktionen. Alle stadier af produktion, forarbejdning og distribution bør udformes således, at der henholdsvis ikke er utilsigtet tilstedeværelse af ikke-veganske eller ikke-vegetariske ingredienser. Den utilsigtede tilstedeværelse af ikke-veganske eller ikke-vegetariske ingredienser skal være mindre end 0,1% (1 g/kg) i slutproduktet. Hvis referenceværdien på 0,1% overskrides, er producenten forpligtet til at forbedre alle stadier af produktion, forarbejdning og distribution. Hvis optimering ikke er mulig, skal producenten begrunde dette. Forudsat at producenten har foretaget alle forordninger for at undgå forurening med ikke-veganske eller ikke-vegetariske ingredienser, en afvigelse fra referencen på 0,1% resultere ikke automatisk til udelukkelse af “vegan” eller “vegetarian” V-Label.

  Eksempler

  V-Label er aldrig licenseret til følgende produkter eller produkter, der indeholder nogen af følgende ingredienser:

  • Slagteriprodukter
  • Fedt fra fisk, fiskedele eller andre havdyr
  • Smagsstoffer af animalsk oprindelse (med undtagelse af mælkebaserede aromastoffer)
  • Andre æg end fjerkræ æg (f.eks. kaviar)
  • Mejeriprodukter, hvor animalsk løbe er anvendt
  • Bi gelé (Royal jelly)
  • Farvestoffer baseret på dyr, f.eks. ægte carmin
  • Sukker forarbejdet med animalsk kul
  • Bærestoffer og adjuvants af animalsk oprindelse
  • Klaring/filtrering med animalske stoffer (f.eks. gelatine eller fiskeblære)

  V-Label i kategorien “Vegan” er kun licenseret for produkter, der desuden er fri for animalske ingredienser som:

  • Æg
  • Honning
  • Mæleprodukter
  • Animalsk voks
  • Farvestoffer basret på animalsk produkter
  • Bærestoffer og adjuvants af animalsk oprindelse
  • Klaring/filtrering med animalske stoffer (f.eks. æggehvide)
 • På hvilket grundlag er fødevarer og andre produkter klassificeret som "vegan" eller "vegetarian"?

  Virksomheder, der ønsker at bruge V-Label på deres produkter, skal oplyse licensgiveren om den fulde sammensætning af disse produkter og alle tilsætningsstoffer, der anvendes under fremstilling. På grundlag af denne angivelse og efter V-Label-holdets inspektion kan fødevarer og andre produkter klassificeres som “vegan” eller “vegetarian”.

 • Hvilke skridt er der taget for at sikre, at virksomhederne opfylder kravene i V-Label?

  V-Label-holdet forbeholder sig ret til at gennemføre kvalitetssikringsforanstaltninger, der sikre troværdigheden og de lovede fordele.

  Eventuelle opskriftsændringer eller ændringer i de processer, der er involveret i produktion af fødevarer og andre produkter, der bærer V-Label, skal rapporteres straks. Når virksomheden har deklareret de relevante ændringer, gennemføres en ny inspektion.

 • Er der tidspunkter, hvor det ikke giver meningen for et produkt at bære V-Label?

  Det giver ikke mening for alle fødevarer at bære V-Label: Monoprodukter som te, krydderier og mineralvand og råvarer som uforarbejdede grøntsager er altid plantebaserede og behøver ikke at være særligt mærket som sådan. Mens der i princippet ikke er noget galt med reklame for et produkt ved at angive, hvad der er åbenbart sandt, anses det ikke for at være tilrådeligt.

 • Hvilke omkostninger kan virksomhederne forvente at betale, når de licenserer deres produkter med V-Label?

  Brugen af V-Label er underlagt et årligt licensgebyr samt et registrerings-gebyr, der kun betales én gang pr produkt.

 • Hvor lang tid kan det tage for virksomhederne at få udstedt licens?

  Licensprocessen omfatter fem trin. Når en virksomhed har indsendt en indledende anmodning, udbydes et tilbud på grundlag af de indleverede virksomhedsdata. Når tilbuddet er bekræftet af virksomheden, indgås en licensaftale. Herefter kontrollerer licensgiveren alle produktdetaljer. Efter en grundig kontrol, og hvis licensgiveren er tilfreds med resultatet, udstedes V-Label-licensen. Endelig kontrolleres produktemballagelayoutet og godkendes til brug.

  En standard sagsbehandlingen tager mellem 1 og 8 uger, indtil en virksomhed endelig modtager tilladelsen til at bruge V-Label. Express sagsbehandling er også mulig. Her bliver henvendelser prioriteret og de nødvendige checks udføres inden for ti arbejdsdage efter den første forespørgsel.

 • Hvad er præmissen for kontrakten for virksomhederne?

  Gyldighedsperiode

  Kontraktforholdet varer normalt et år. Kontraktens start er angivet i kontrakten. En senere dato kan specificeres for at tage hensyn til for eksempel fremtidige produktlanceringer. Kontrakten forlænges automatisk, hvis den ikke opsiges skriftligt tre måneder før udløb.

  Licenscertifikat

  Når licensprocessen er afsluttet, udstedes der et licenscertifikat for produktet i den relevante kategori.