FAQ

Nájdite odpovede na niektoré z otázok ohľadom známky V-Label.

 • Aké výhody poskytuje V-Label oproti iným vegánskym značkám?

  Mnohé spoločnosti a výrobcovia používajú pre svoje produkty vlastné označenia. Avšak keď tvoria svoju značku, určujú si svoje vlastné kritériá pre vegánske a vegetariánske produkty, v dôsledku čoho vznikajú nezrovnalosti s inými spoločnosťami a výrobcami. Nedostatok základných vedomostí o rôznych prísadách a dôležitých výrobných kritériách u spoločností môže viesť k nesprávnemu označovaniu. Tieto značky nie sú kontrolované žiadnymi nezávislými organizáciami, čo znamená, že zákazníci si často nesprávne označenie nevšimnú. Zákazníci stále viac volajú po transparentnosti, aby mohli rýchlo a jednoznačne identifikovať vegánske a vegetariánske produkty.

  V súčasnosti jedine V-Label umožňuje takúto prehľadnosť vďaka štandardizovaným kritériám označovania vegánskych a vegetariánskych produktov. Značka V-Label znamená, že spoločnosti môžu využívať externú zodpovednosť za kontroly kvality ich vegánskych a vegetariánskych produktov.

  Okrem toho je V-Label jedinou európskou nezávislou značkou vo vegánskej a vegetariánskej kategórii.

 • Prečo nestačí len prečítať zloženie?

  Obyčajné prečítanie zloženia poskytuje len veľmi málo garancie, či ide alebo nejde o vegánsky alebo vegetariánsky produkt. Niektoré prísady sú uvedené ako E čísla, ktoré mnohí spotrebitelia nepoznajú, zatiaľ čo iné nie sú uvedené vôbec, pretože sa uvádzať nemusia. Taktiež nie je vždy jasné, či predmetné prísady sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu – napr. nie je úplne bežné uvádzať výrobné aditíva v zozname prísad a mnoho z nich je živočíšneho pôvodu. Zmena receptúry môže znamenať, že obľúbený vegánsky alebo vegetariánsky produkt zrazu obsahuje živočíšne produkty bez toho, aby o tom spotrebiteľ vedel. V prípade produktov s licenciou V-Label, nie je kontrolované len ich zloženie, ale sledovaný je aj každý krok výroby produktu. V-Label je preto rýchly a spoľahlivý ukazovateľ, ktorý ušetrí spotrebiteľom čas strávený čítaním zloženia.

 • Podľa akých kritérií sú produkty nesúce značku V-Label označené ako vegánske alebo vegetariánske?

  Definícia základných termínov “vegánsky” a “vegetariánsky”, ktoré používa značka V-Label, je v súlade s odporúčanou definíciou zavedenou počas 12. konferencie ministrov pre ochranu spotrebiteľov z 22. apríla 2016.

  Vegetariánsky

  Jedlo a ostatné produkty, ktoré neobsahujú živočíchy alebo živočíšne časti, sú považované za vegetariánske. Patrí sem aj výroba a spracovanie. Jedlo a ostatné produkty vytvorené s pomocou živých zvierat a produkty pochádzajúce od živočíchov sa považujú za vegetariánske.

  Vegánsky

  Jedlo a ostatné produkty, ktoré neobsahujú živočíchy alebo živočíšne časti sa považujú za vegánske. Aby bolo jedlo alebo ostatné produkty považované za vegánske, musí byť vyrobené bez pomoci zvierat alebo produktov pochádzajúcich od živočíchov. Toto zahŕňa celú výrobu a spracovateľské postupy.

  Ďalšie kritériá značky V-Label

  V-Label licencia nikdy nebude udelená, ak:

  • Produkty obsahujú GMO (geneticky modifikované organizmy)
  • Produkty obsahujú vajcia z klietkového chovu (vrátane obohatených klietok a odchovu v malých skupinách)

  Balenie

  Značka V-Label nevylučuje produkty, ktorých balenie obsahuje živočíšne produkty. Avšak spoločnosti sú nabádané, aby sa dobrovoľne vyhýbali baleniam obsahujúcim živočíšne produkty.

  Hnojenie a pestovanie

  Počas udeľovania licencie V-Label sa za jednotlivé zložky považujú látky od momentu zberu. Hnojivá, používané na pôdu, v ktorej rastú suroviny pre produkty značky V-Label nepredstavujú dôležité kritérium. Avšak mali by byť využívané hlavne suroviny z vegánskeho, organického poľnohospodárstva a podporujeme spoločnosti v používaní hnojív bez látok živočíšneho pôvodu.

  Prítomnosť neželaných stôp a ich uvádzanie

  Spoločnosti sa na základe vlastného uváženia rozhodujú, či uvedú alebo neuvedú na obale prítomnosť neželaných stôp s alergénmi alebo živočíšnymi produktmi, ktoré by sa teoreticky mohli vyskytnúť počas procesu výroby. Uvedením možnej prítomnosti neželaných stôp sa spoločnosti chránia voči právnym následkom v prípade alergickej reakcie spotrebiteľa. Avšak, to, že je takáto informácia uvedená, ešte neznamená, že koncový produkt naozaj obsahuje živočíšne produkty. Informácia iba varuje spotrebiteľa, že v procese výroby nastala možnosť minimálnej kontaminácie.

  Produkty obsahujúce túto informáciu spĺňajú kritériá značky V-Label za predpokladu, že počas výroby neboli vedome pridané žiadne živočíšne produkty. Všetky fázy výroby, spracovania a distribúcie by mali byť navrhnuté tak, aby nedošlo k neúmyselnej prítomnosti nevegánskych a nevegetariánskych zložiek. Za neúmyselnú prítomnosť nevegánskych a nevegetariánskych zložiek sa považuje množstvo nižšie ako 0,1% (1g/1kg) v koncovom produkte. Ak sa prekročí hranica 0,1%, výrobca je povinný upraviť všetky fázy výroby, spracovania a distribúcie. Ak nie je zlepšenie možné, výrobca musí uviesť dôvod. Za predpokladu, že výrobca vyvinul maximálne úsilie na zabránenie kontaminácie nevegánskymi a nevegetariánskymi látkami, odchýlka od hranice 0,1% neznamená automatické odobratie „vegánskej“ alebo „vegetariánskej“ licencie V-Label.

  Príklady

  Licencia V-Label sa nikdy neudelí nasledujúcim produktom alebo produktom obsahujúcim nasledujúce zložky:

  • Zabíjačkové výrobky
  • Tuky z rýb, rybích častí alebo iných morských živočíchov
  • Dochucovadlá živočíšneho pôvodu (okrem dochucovadiel na mliečnej báze)
  • Vajcia, iné ako hydinové (napr. kaviár)
  • Mliečne výrobky, v ktorých sa používa živočíšne syridlo
  • Materská kašička
  • Farbivá vyrobené z prísad na živočíšnej báze (napr. karmín)
  • Cukry spracované s pomocou živočíšneho uhlia
  • Nosné látky alebo prísady živočíšneho pôvodu
  • Živočíšne čírené látky (napr. želatína, rôsol)

  Licencia V-Label vo „vegánskej“ kategórii sa udeľuje len produktom, ktoré neobsahujú živočíšne produkty ako sú:

  • Vajcia
  • Med
  • Mliečne výrobky
  • Živočíšny vosk
  • Farbivá zo živočíšnych produktov
  • Nosné látky alebo prísady živočíšneho pôvodu
  • Živočíšne čírené látky (napr. vaječným bielkom)
 • Na základe čoho sú potraviny a iné produkty označované ako „vegánske“ alebo „vegetariánske“?

  Spoločnosti, ktoré žiadajú o udelenie licencie V-Label musia poskytovateľovi licencie predložiť plné zloženie produktov a všetkých prídavných látok použitých počas spracovania. Na základe tohto vyhlásenia a následnej kontroly tímom V-Label, potraviny a iné produkty môžu byť označené ako „vegánske“ alebo „vegetariánske“.

 • Aké opatrenia sú prijaté na zabezpečenie toho, že výrobcovia splnia požiadavky V-Label?

  Tím V-Label si vyhradzuje právo na vykonanie kontroly kvality zameranej na zabezpečenie dôveryhodnosti a výhod zaručených značkou V-Label.

  Akákoľvek zmena v receptúre alebo zmeny v procese výroby potravín alebo iných produktov nesúcich označenie V-Label musia byť okamžite nahlásené a to bez vyzvania členov tímu V-Label zodpovedných za riadenie kvality. Po nahlásení relevantných zmien prebehne nová kontrola.

 • Existujú situácie, kedy nemá zmysel, aby produkt niesol označenie V-Label?

  Nemá zmysel, aby boli všetky potraviny označené značkou V-Label: monoprodukty ako čaje, korenia alebo minerálna voda a surové produkty, ako nespracovaná zelenina, sú vždy rastlinného pôvodu a tak nemusia byť označené. Hoci nie je na takomto označení výrobku z reklamných dôvodov nič zlé, neodporúčame to.

 • Aké náklady môžu spoločnosti očakávať, ak požiadajú o udelenie licencie V-Label?

  Za používanie licencie V-Label sa platí ročný licenčný poplatok a jednorazový poplatok za kontrolu receptúry.

 • Ako dlho trvá udelenie licencie?

  Udelenie licencie prebieha v piatich krokoch. Po tom, ako spoločnosť podá prvotnú žiadosť, na základe uvedených údajov je vypracovaná ponuka. Po jej potvrdení spoločnosťou je uzatvorená licenčná zmluva. Následne skontroluje poskytovateľ licencie informácie o produkte. Po dôkladnej kontrole, ak je poskytovateľ licencie s výsledkom kontroly spokojný, je udelená licencia V-Label. Na záver sa skontroluje a schváli návrh balenia.

  V prípade štandardného licenčného postupu, trvá 2 až 8 týždňov, kým spoločnosť obdrží licenciu k označeniu V-Label. Taktiež je možné zrýchlené udelenie licencie. V tom prípade majú dotazníky prioritu a potrebné kontroly sa vykonajú do desiatich dní od prvotného dopytu.

 • Ako vyzerajú zmluvy so spoločnosťami?

  Doba platnosti

  Zmluvný vzťah bežne trvá jeden rok. Ak predaj klesne alebo stúpne o viac ako 10%, ročný licenčný poplatok sa podľa toho upraví. Platnosť trvania je uvedená v zmluve. Môže sa zohľadniť aj neskorší dátum, napr. uvedenie nového produktu na trh. Zmluva sa automaticky predĺži, ak nie je písomne vypovedaná tri mesiace pred dátumom ukončenia platnosti.

  Licenčný certifikát

  Po ukončení procesu udeľovania licencie je produktu vystavený licenčný certifikát v predmetnej kategórii.