FAQ

Lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin liityen V-Label -merkintään.

 • Mitä erityistä V-Label tarjoaa verrattuna muihin merkintöihin?

  Monet yritykset ja tuottajat merkitsevät itse omia tuotteita omilla symboleillaan. Näin tehdessään he luovat itse oman kriteeristönsä, mistä seuraa epäjohdonmukaisuutta eri yritysten tuotteiden välillä. Tiedon puute eri ainesosista ja tuotantotavoista voi kuitenkin helposti johtaa virheellisten merkintöjen tekemiseen. Tällaiset itsemääritellyt merkinnät eivät ole ulkopuolisen seurannan alaisia ja siksi voivat johtaa kuluttajia harhaan. Kuluttajat vaativat jatkuvasti lisää läpinäkyvyyttä, jotta tuotteiden tunnistaminen kävisi helpommaksi ja luotettavammaksi.

  Tällä hetkellä ainoastaan V-Label tarjoaa stantardisoidun kriteeristön vegaanisten ja vegetarististen tuotteiden lisensoimiseksi. V-Labelin omaavat yritykset saavat tuotteilleen luotettavan ulkopuolisen laadunvalvonnan.

  Lisäksi V-Label on Euroopan ainut yksityinen merkintä vegaanisten ja vegetarististen tuotteiden kategorioissa.

 • Miksei tuoteselosteen lukeminen riitä?

  Tuoteselosteen lukeminen ei aina ole takuu tuotteen vegaanisuudesta tai vegetaarisuudesta. E-koodein merkityt ainesosat ovat useimmille tuntemattomia, eikä joitain ainesosia tarvitse listata ollenkaan. Aina ei ole selkeää onko ainesosa eläin- vai kasviperäinen. Esimerkiksi monet lisäainesta ovat eläinperäisiä, eikä kaikkia niistä tarvitse listata tuotesisältöön. Mikäli valmistusprosessiin tehdään muutoksia, saattaa aiemmin vegaaninen tuote sisältääkin eläinperäisiä osia. Nämä muutokset voivat jäädä kuluttajilta kokonaan huomaamatta. V-Label -merkittyjen tuotteiden sisällön tarkistamisen lisäksi tarkistetaan valmistusprosessin jokainen tuotannon vaihe. Näin V-Label voi taata varmuudella merkinnän luotettavuuden.

 • Minkä kriteeristön perusteella V-Label merkityt tuotteet ovat merkitty vegaanisiksi tai vegetaristisiksi?

  V-Labelin käyttämä määritelmä sanoille “vegaaninen“ ja “vegetaristinen“ noudattaa 22.4.2016 pidetyn 12. Kuluttajansuoja konferenssin määritelmää.

  Vegetarian

  Ruoka ja muut tuotteet, jotka eivät sisällä eläimiä tai eläinten osia ovat vegetaristisia. Määritelmässä otetaan huomioon tuotannon kaikki vaiheet. Ruoka-aineet tai muut tuotteet, joiden valmistuksessa on hyödynnetty eläimiä tai eläinperäisiä aineita luokitellaan vegetaristisiksi.

  Vegan

  Ruoka ja muut tuotteet, jotka eivät sisällä eläimiä tai eläinperäisiä ainesosia ovat vegaanisia. Vegaanisiksi luokiteltujen tuotteiden valmistuksen missään vaiheessa ei hyödynnetä eläimiä tai eläinperäisiä ainesosia.

  Muut V-Label kriteerit

  V-Labeliä ei koskaan myönnetä seuraavissa tapauksissa:

  • Mikäli tuote sisältää geenimuunneltuja ainesosia
  • Mikäli tuote sisältää häkkikananmunia (mukaanlukien virikehäkki)

  Pakkaus

  Tuotteella voi olla V-Label -merkintä, vaikka sen pakkauksessa olisi käytetty eläinperäisiä ainesosia. Kannustamme yrityksiä välttämään pakkauksia, joiden materiaali voi olla eläinperäistä.

  Viljely ja lannoitteet

  V-Labelin myöntämisen prosessissa huomioidaan sadonkorjuun jälkeiset vaiheet. V-Label -merkittyjen tuotteiden raaka-aineiden viljelyssä käytettyjä lannoitteita ei huomioida sertifioimisprosessissa. Kannustamme yrityksiä käyttämään vegaanisesti ilman eläinperäisiä lannoitteita kasvatettuja sekä luomutuotettuja raaka-aineita.

  Ainejäämät

  Yritykset päättävät itse mahdollisten ainejäämien ja allergeenien merkitsemisestä pakkauksen tuoteselosteeseen. Mahdolliset ainejäämät merkitään pakkausselosteeseen yrityksen vastuun poistamiseksi allergisten reaktioiden tapauksessa. Vaikka mahdolliset ainejäämät on merkitty pakkausselosteeseen, lopullinen tuote ei niitä välttämättä sisällä. Merkintä on vain varoituksena, mikäli samoissa tuotantotiloissa valmistetaan myös muita tuotteita, joiden valmistuksesta tuotejäämiä voi jäädä.

  Tuotteet, jotka mahdollisesti sisältävät jäämiä eläinperäisistä tuotteista tai allergeeneista, voivat olla V-Label -merkittyjä, sillä ainesosia ei ole tarkoituksellisesti käytetty missään tuotannon vaiheessa. Kaikki vaiheet tuotannosta kauppaan pitäisi suunnitella minimoiden tahatonkin eläinperäisten ainesosien mukanaolo. Tahattomasti mukanaolevien eläinperäisten ainesosien osuus tulee olla alle 0.1% (1g/kg) lopputuotteesta. Mikäli määrä ylittyy, tuottajan on muutettava tuotantovaiheita, valmistusta tai jakeluaan. Ellei optimointi onnistu tuottajan tulee listata tähän vaikuttavat syyt. Mikäli kaikki mahdolliset toimenpiteet eläinperäisten ainesosien ja tuotantotapojen poistamiseksi on tehty ja 0.1%:n osuus ylittyy, ei tämä automaattisesi poissulje V-Label -merkinnän käyttöä.

  Esimerkkejä

  V-Label -merkintää ei koskaan myönnetä tuotteille, jotka sisältävät joitain seuraavista ainesosista:

  • Teurastuotteet
  • Kalatuotteet, kalarasvat tai muut merieläimet
  • Eläinperäiset mausteet (poikkeuksena maitopohjaiset)
  • Muut kuin lintujen munat (esim. kaviaari)
  • Maitotuotteet, joissa on käytetty eläinperäistä juoksutetta
  • Kuningatarhyytelö
  • Eläinperäiset väriaineet (esim. karmiini)
  • Luujauholla valkaistut sokerit
  • Eläinperäiset lisäaineet
  • Tai jos kirkasteena on käytetty eläinperäisiä aineita (esim. gelatiini, kalaliima)

  “Vegan“ -merkintä voidaan myöntää tuotteille, jotka eivät sisällä mitään eläinperäistä, kuten:

  • Kananmuna
  • Hunaja
  • Maitotuotteet
  • Eläinvaha
  • Eläinperäiset väriaineet
  • Tai jos kirkasteena on käytetty eläinperäisiä aineita
 • Millä perusteella tuotteet luokitellaan kategorioihin “vegan“ tai “vegetarian“?

  Yrityksiltä vaaditaan tuotteiden täydelliset sisällysluettelot koko valmistusprosessin ajalta. V-Label -tiimi käy läpi koko prosessin ja luokittelee tuotteen oikeaan kategoriaan.

 • Millä keinoin varmistetaan, että yritykset täyttävät V-Labelin käyttöön edellyttävät vaatimukset?

  V-Label -tiimillä on oikeus tehdä laadunvalvontatestejä varmistaakseen yrityksen noudattavan V-labelin lupaamia etuja. Kaikki reseptin tai valmistusprosessin muutokset tulee raportoida välittömästä V-Label -tiimin laatuvastaavalle. Tuotteelle tehdään aina uusi tarkistus muutosten tapahtuessa.

 • Onko olemassa tuotteita, joille V-Label ei ole tarpeellinen?

  V-Label ei tuo lisäarvoa tuotteille, jotka ovat itsestäänselvästi kasviperäisiä. Tuotteet, kuten raa’at kasvikset tai vihannekset ovat aina kasviperäisiä, eivätkä ne tarvitse erillistä merkintää. Vaikka merkintä onkin todenmukainen, ei sen käyttö näissä tapauksissa ole perusteltua.

 • Millasia kuluja V-Labelin käyttö tuo yrityksille?

  V-Labelin käyttö maksetaan vuosittaisella lisenssimaksulla sekä kertaluonteisilla tarkistusmaksuilla.

 • Kauanko lisenssin saaminen kestää?

  Lisensointiprosessi koostuu viidestä vaiheesta. Yritys pyytää alustavan tarjouksen, joka tehdään yrityksen lähettämän datan perusteella. Kun tarjous on hyväksytty voidaan tehdä lisenssisopimus. Tämän jälkeen lisenssin myöntäjä käy läpi kaikki tuotteen yksityiskohdat sekä tarkistaa tuotantoprosessin. Mikäli lopputulos on kriteerit täyttävä, lisenssi voidaan myöntää. Lopuksi pakkauksen ulkoasu tarkistetaan ja hyväksytään käyttöön.

  Stantardisoidussa lisensointiprosessissa voi kestää 2-8 viikkoa kunnes yritykselle myönnetään oikeus käyttää V-Labeliä tuotteissaan. Myös pika-prosessi on mahdollista järjestää, mikäli tilanne sitä vaatii. Näissä erikoistapauksissa käsittelyajat ovat lyhyemmät ja tarvittavat tarkistukset tehdään kymmenen arkipäivän sisällä ensimmäisestä tarjouspyynnöstä.

 • Millainen sopimus yrityksille tehdään?

  Sopimuksen voimassaolo

  Sopimuskausi on yleensä yhden vuoden mittainen. Mikäli myynnit nousevat tai laskevat yli 10%, vuosimaksua muutetaan tilanteen mukaan. Sopimuskauden kesto määritellään sopimuksessa. Aloitusajan muuttaminen esimerkiksi tuotelanseerausten vuoksi on mahdollista. Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden umpeuduttua, mikäli sitä ei erikseen irtisanota kolme kuukautta ennen loppumispäivämäärää.

  Sertifikaatti lisensoinille

  Lisensointiprosessin valmistuttua lisensoinnista myönnetään sertifikaatti tiettyyn kategoriaan tietylle tuotteelle.