Za štampu

Koristite naš izbor slika i logotipa vezanih za V-Label za svoje medijske aktivnosti.

V-Label Verzije

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PNG, 61,06 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PDF, 29,80 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

EPS, 418,61 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PNG, 69,98 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PDF, 30,17 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

EPS, 420,68 KB

V-Label

V-Label

PNG, 50,57 KB

V-Label

V-Label

PDF, 29,13 KB

V-Label

V-Label

EPS, 414,70 KB

Dodatne Datoteke

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

PDF, 324,71 KB

V-Label Brochure

V-Label Brochure

PDF, 827,35 KB

Information on Traces

Information on Traces

PDF, 538,09 KB

Logotip i etikete prikazane na ovoj stranici zaštićeni su zakonima o intelektualnoj svojini, uključujući autorske i žigovske zakone. Ako želite koristiti naš logotip i etikete za prikaz ili bilo koju drugu upotrebu u vašim prehrambenim/neprehrambenim proizvodima, morate dobiti potrebnu licencu.
Svaka neovlašćena upotreba strogo je zabranjena bez dobijanja odgovarajuće licence. Neovlašćena upotreba našeg logotipa i etiketa može rezultirati pravnim posledicama, uključujući, ali ne ograničavajući se na građansku odgovornost, finansijske štete i privremene mere. Zadržavamo pravo preduzimanja odgovarajućih pravnih koraka protiv pojedinaca ili entiteta koji se utvrde kao kršitelji naših prava intelektualne svojine. Molimo vas da nas kontaktirate ovde kako biste saznali o odgovarajućim postupcima za licenciranje ili da steknete licencu putem ovog linka.