Υλικό Τύπου

Χρησιμοποιήστε την επιλογή εικόνων και λογοτύπων που σχετίζονται με το V-Label για τις δραστηριότητές σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εκδόσεις ετικέτας V-Label

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PNG, 61,06 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

PDF, 29,80 KB

V-Label Vegan

V-Label Vegan

EPS, 418,61 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PNG, 69,98 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

PDF, 30,17 KB

V-Label Vegetarian

V-Label Vegetarian

EPS, 420,68 KB

V-Label

V-Label

PNG, 50,57 KB

V-Label

V-Label

PDF, 29,13 KB

V-Label

V-Label

EPS, 414,70 KB

Πρόσθετα αρχεία

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

Guidelines / V-Label Manual for Licensees

PDF, 324,71 KB

V-Label Brochure

V-Label Brochure

PDF, 827,35 KB

Information on Traces

Information on Traces

PDF, 538,09 KB

Το λογότυπο και οι ετικέτες που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπό μας και τις ετικέτες για προβολή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση στα τρόφιμά σας/μη τρόφιμα προϊόντα, πρέπει να αποκτήσετε την απαραίτητη άδεια.
Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση είναι απαραίτητο να αποφεύγεται χωρίς την κατάλληλη άδεια. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογότυπου και των ετικετών μας μπορεί να έχει νομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της αστικής ευθύνης, των χρηματικών ζημιών και των αποκλειστικών μέτρων. Διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον ατόμων ή οντοτήτων που βρεθούν σε παραβίαση των πνευματικών μας δικαιωμάτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης ή να αποκτήσετε άδεια μέσω αυτού του συνδέσμου.