Γενικές Πληροφορίες

Η παγκόσμια αγορά συστατικών φυτικής προέλευσης έχει καταγράψει ρεκόρ πωλήσεων πολλών χρόνων και αναμένεται να αυξηθεί στο 8,94% ετησίως κατά την περίοδο 2019-2025. Ενώ το 2018, εκτιμήθηκε στα 10,66 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα, αναμένεται να φτάσει τα 27,98 δισεκατομμύρια έως το 2027.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο υγιεινά, ηθικά και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα με τον χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, γεγονός που οδηγεί στην ζήτηση vegan και vegetarian εναλλακτικών λύσεων. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν τα οφέλη από την κάλυψη της αυξανόμενης ανάγκης της αγοράς για μια σειρά διαφορετικών, υψηλής ποιότητας προϊόντων, μη ζωικής προέλευσης.

Οι καταναλωτές ζητούν, επίσης, ολοένα και περισσότερο την διαφάνεια στην επισήμανση. Θέλουν να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα χορτοφαγικά και τα αυστηρά χορτοφαγικά προϊόντα γρήγορα και με σιγουριά. Το Gütesiegel Monitor κατέταξε την V-Label ως την μια από τις τρεις πιο αξιόπιστες σημάνσεις τροφίμων στην Γερμανία το 2020. Η επισήμανση από ανεξάρτητους οργανισμούς εμπνέει στους καταναλωτές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη συγκριτικά με τις σημάνσεις που παράγει ο κατασκευαστής – για παράδειγμα στη Γερμανία, το 60% πιστεύει ότι ένα περιβαλλοντικό ίδρυμα πραγματοποιεί πιο συνεπείς επιθεωρήσεις συγκριτικά με τους ιδιώτες παραγωγούς.