Συχνές ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε μερικές από τις ερωτήσεις που μπορεί να αναρωτιέστε σχετικά με το V-Label.

 • Ποια είναι τα οφέλη της χρήσης του λογότυπου της V-Label σε σύγκριση με τα υπόλοιπα vegan λογότυπα;

  Πολλές εταιρείες και βιομηχανίες χρησιμοποιούν δικά τους λογότυπα vegan, ορίζοντας οι ίδιες τα κριτήρια συμμόρφωσης για τα vegan και vegetarian προϊόντα με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση τόσο μεταξύ των παραγωγών όσο και μεταξύ των καταναλωτών. Η έλλειψη του επιστημονικού υπόβαθρου αναφορικά με την προέλευση των συστατικών και την παραγωγική διαδικασία παραλαβής τους, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη επισήμανση, με τις ετικέτες που φέρουν τα διάφορα μη κατοχυρωμένα λογότυπα vegan να μην υπόκεινται σε ελέγχους από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς. Συνεπώς, όλο και περισσότεροι καταναλωτές ζητούν διαφάνεια ώστε να επιλέγουν γρήγορα και με σιγουριά τα αξιόπιστα vegan και vegetarian λογότυπα.

  Προς το παρόν, μόνο η V-Label μπορεί να προσφέρει αυτή τη διαφάνεια στους καταναλωτές, χάρις στα πρότυπα κριτήρια που ακολουθούνται για την vegan και vegetarian επισήμανση των προϊόντων. Πιστοποίηση από τη V-Label σημαίνει ότι οι εταιρείες μας έχουν αναθέσει την ευθύνη της διασφάλισης ποιότητας των vegan και vegetarian προϊόντων τους.

  Η V-Label αποτελεί το μοναδικό ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης προϊόντων στην Ευρώπη για τις κατηγορίες vegan και vegetarian.

 • Γιατί μια ανάγνωση της ετικέτας δεν είναι αρκετή;

  Με απλή ανάγνωση της λίστας των συστατικών δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για το εάν το προϊόν είναι vegan ή vegetarian. Κάποια από τα πρόσθετα αναγράφονται με τους αριθμούς E (π.χ. E441 δηλαδή ζελατίνη), μια πληροφορία που δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από πολλούς καταναλωτές, ενώ κάποια άλλα συστατικά δεν αναγράφονται καν στην ετικέτα λόγω μη υποχρεωτικότητας. Επίσης, δε δηλώνεται πάντα η προέλευση συγκεκριμένων συστατικών (π.χ. πρόσθετα) που μπορεί να είναι είτε ζωικής, είτε φυτικής.  Η αλλαγή της σύστασης των αγαπημένων vegan ή vegetarian προϊόντων με πρόσθετα ζωικής προέλευσης, τις περισσότερες φορές γίνεται χωρίς την ενημέρωση των καταναλωτών.

  Τα V-Label πιστοποιημένα προϊόντα δεν ελέγχονται μόνο για τη σύστασή τους, αλλά και για κάθε βήμα της παραγωγικής τους διαδικασίας ξεχωριστά. Συνεπώς, το λογότυπο της V-Label αποτελεί έναν γρήγορο και αξιόπιστο δείκτη επισήμανσης προϊόντων που γλιτώνει τους καταναλωτές από τη σύγχυση που προκαλείται διαβάζοντας τη λίστα των συστατικών.

 • Σύμφωνα με ποια κριτήρια πιστοποιούνται τα προϊόντα με τα λογότυπα της V-Label ως vegan ή vegetarian αντίστοιχα;

  Οι ορισμοί των όρων «vegan» και «vegetarian» στους οποίους βασίζονται οι αρχές της V-Label, είναι σε συμφωνία με τους προτεινόμενους ορισμούς που τέθηκαν στο 12ο Συνέδριο του Υπουργείου Προστασίας του Καταναλωτή στις 22 Απριλίου 2016.

  Vegetarian – Χορτοφαγία

  Τα τρόφιμα και λοιπά προϊόντα που δεν περιέχουν ζώα ή μέρη αυτών ονομάζονται χορτοφαγικά ή αλλιώς vegetarian, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγικής τους διαδικασίας. Τα τρόφιμα και λοιπά προϊόντα που παράχθηκαν με τη βοήθεια ζώων εν ζωή και με τα υποπροϊόντα αυτών ονομάζονται vegetarian.

  Vegan – Αυστηρή ή Ολική Χορτοφαγία

  Τα τρόφιμα και λοιπά προϊόντα που δεν περιέχουν ζώα ή μέρη αυτών ονομάζονται αυστηρά χορτοφαγικά ή αλλιώς vegan. Τα vegan τρόφιμα και λοιπά προϊόντα δεν θα πρέπει να έχουν παραχθεί με τη βοήθεια ζώων ή υποπροϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγικής διαδικασίας.

  Επιπρόσθετα κριτήρια της VLabel

  Η V-Label δεν πιστοποιεί τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ ή GMO (Γενετικά Τροποποιημένοι Oργανισμοί)
  • Τα προϊόντα που περιέχουν αυγά πουλερικών κλωβοστοιχίας (συμπεριλαμβανομένου των εμπλουτισμένων συστημάτων κλωβοστοιχίας και της εκτροφής σε μικρές ομάδες)

  Συσκευασία

  Η V-Label δεν αποκλείει τα προϊόντα των οποίων το συσκευαστικό υλικό περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης. Ωστόσο, προτείνεται στις εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση τους.

  Λίπανση και Καλλιέργεια

  Η πιστοποίηση προϊόντων και συστατικών από τη V-Label περιέχει τη διερεύνηση των διαδικασιών από τη συγκομιδή. Τα εδαφοβελτιωτικά που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια των α’ υλών που μετέπειτα χρησιμοποιούνται στα V-Label πιστοποιημένα προϊόντα δεν εντάσσονται απαραίτητα σε κάποιο κριτήριο. Ωστόσο, προτείνονται α’ ύλες που καλλιεργήθηκαν μέσω vegan, οργανικής γεωργίας και η εθελοντική αποφυγή λιπασμάτων που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης.

  Ίχνη και επιμόλυνση

  Η αναφορά ή όχι για ίχνη από αλλεργιογόνα ή προϊόντα ζωικής προέλευσης που πιθανόν να προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία αποτελεί απόφαση της εταιρείας. Με την προσθήκη της συγκεκριμένης αναφοράς για πιθανά ίχνη, οι εταιρείες ξεκαθαρίζουν τη θέση τους και προφυλάσσονται από ζητήματα νομικής φύσεως σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης καταναλωτή. Ωστόσο, η αναγραφή για πιθανά ίχνη δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά με την ύπαρξη υπο-προϊόντων ζωικής προέλευσης στο τελικό προϊόν, αλλά ενημερώνει κυρίως για την πιθανότητα επιμόλυνσης που πιθανόν να προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία.

  Τα προϊόντα που φέρουν την πληροφορία για ίχνη βρίσκονται σε συμφωνία με τα κριτήρια της V-Label, καθώς δεν γίνεται εκούσια χρήση υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης σε κανένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκλείει την πιθανότητα επιμόλυνσης με ζωικά συστατικά. Σύμφωνα με τα κριτήρια της V-Label, το συνολικό ποσοστό επιμόλυνσης με προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 0,1% (1 g/kg) στο τελικό προϊόν. Κριτήρια που βασίζονται σε «τεχνικά εφικτό όριο ανίχνευσης» μπορεί να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων.

  Παραδείγματα

  Η V-Label δεν πιστοποιεί τα παρακάτω προϊόντα ή τα προϊόντα που περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά:

  • Προϊόντα σφαγής
  • Λιπαρά από ψάρια, μέρη ψαριών ή άλλα θαλάσσια ζώα
  • Αρωματικές ύλες ζωικής προέλευσης (με εξαίρεση τα γαλακτοκομικά)
  • Αυγά (π.χ. χαβιάρι)με εξαίρεση τα αυγά πουλερικών ελευθέρας βοσκής
  • Γαλακτοκομικά με τη χρήση ζωικής πυτιάς
  • Βασιλικός πολτός
  • Χρωστικές από υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης (π.χ. κοχενίλη ή καρμίνιο)
  • Ζάχαρη έπειτα από επεξεργασία με σκόνη οστικού άνθρακα
  • Φορείς ζωικής προέλευσης για πρόσθετα (π.χ. αρώματα) και λοιπές ενώσεις
  • Διαυγαστικά ζωικής προέλευσης (π.χ. ζελατίνη, ιχθυόκολλα)

  Η V-Label πιστοποιεί προϊόντα ως «vegan» μόνο όταν, εκτός από τα παραπάνω, δεν περιέχουν και τα εξής:

  • Αυγά
  • Μέλι
  • Γαλακτοκομικά
  • Χρωστικές ζωικής προέλευσης
  • Φορείς ζωικής προέλευσης για πρόσθετα (π.χ. αρώματα) και λοιπές ενώσεις

  Διαυγαστικά ζωικής προέλευσης (π.χ. ασπράδι αυγού)

 • Σύμφωνα με ποια διαδικασία κατατάσσονται τα προϊόντα σε «vegan» ή «vegetarian» ;

  Οι εταιρείες που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους με το λογότυπο της V-Label αιτούνται δήλωσης προς τον φορέα με τη σύσταση των προϊόντων και των πρόσθετων β ’υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση της εταιρείας και την επακόλουθη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από την ομάδα της V-Label, τα τρόφιμα και λοιπά προϊόντα κατατάσσονται ως «vegan» ή «vegetarian».

 • Ποια μέτρα λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες πληρούν τις απαιτήσεις της V-Label;

  Η ομάδα της V-Label διατηρεί το δικαίωμα της εφαρμογής μέτρων για τη διασφάλισης της ποιότητας με στόχο την απώτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας και των πλεονεκτημάτων που υπόσχεται η V-Label.

  Κάθε αλλαγή στη σύσταση των πιστοποιημένων από τη V-Label προϊόντων, όπως και κάθε αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία αυτών, πρέπει να δηλώνεται άμεσα στα μέλη της ομάδας της V-Label. Με την αναφορά των παραπάνω αλλαγών, ορίζεται ημερομηνία νέας επιθεώρησης.

 • Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση λογότυπου της V-Label δεν έχει νόημα;

  Δεν έχει νόημα να γίνεται χρήση του λογότυπου της V-Label σε τρόφιμα όπως: Μονοπροϊόντα όπως τσάι, μπαχαρικά, μεταλλικό νερό και ωμά τρόφιμα όπως τα ανεπεξέργαστα λαχανικά που είναι πάντα plant-based και δεν χρειάζεται σχετική επισήμανση. Η χρήση του λογότυπου σε αυτές τις περιπτώσεις δεν συστήνεται.

 • Ποιο είναι το κόστος που ενδέχεται να καταβάλουν οι εταιρίες για την πιστοποίηση των προϊόντων τους από τη V-Label;

  Για την πιστοποίηση προβλέπεται ετήσιο κόστος για την άδεια χρήσης του λογότυπου, κόστος ελέγχου των συνταγών (άπαξ) καθώς και το κόστος της επιθεώρησης κι ενδεχόμενης λήψης δείγματος προς ανάλυση.

 • Πόσο μπορεί να διαρκέσει η διαδικασία μέχρι την πιστοποίηση των προϊόντων;

  Η διαδικασία πιστοποίησης αποτελείται από 5 βήματα. Μόλις η εταιρεία συμπληρώσει το αρχικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η V-Label συντάσσει την προσφορά σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η εταιρεία. Με την αποδοχή της προσφοράς, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της ομάδας της V-Label.  Έπειτα, γίνεται ο έλεγχος των προϊόντων, με την ολοκλήρωση του οποίου η V-Label εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Τέλος, ελέγχεται το εικαστικό της συσκευασίας ως προς την ορθή χρήση του λογότυπου της V-Label. Η διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 8 εβδομάδες έως ότου η εταιρεία λάβει το ελεύθερο της χρήσης του λογότυπου.

 • Ποια είναι η φύση της σύμβασης που υπογράφουν οι εταιρείες με τη V-Label;

  Περίοδος ισχύος

  Γενικά, η συμβασιακή σχέση είναι διάρκειας ενός έτους. Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται εντός της σύμβασης. Μπορεί να καθοριστεί μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να ληφθούν υπόψη, για παράδειγμα, μελλοντικές κυκλοφορίες προϊόντων. Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν τερματιστεί με γραπτή αναφορά 3 μήνες πριν την λήξη της πιστοποίησης, τότε η επέκταση της σύμβασης πραγματοποιείται αυτόματα.

   

  Πιστοποιητικό άδειας

  Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, εκδίδεται και το αντίστοιχο πιστοποιητικό για το εκάστοτε προϊόν της αντίστοιχης κατηγορίας «vegan» ή «vegetarian».