Thông tin chung

Thị trường nguyên liệu có nguồn gốc thực vật toàn cầu đã đạt doanh thu kỷ lục trong nhiều năm và dự kiến sẽ tăng trưởng 8,94% hàng năm trong giai đoạn 2019-2025. Trong khi năm 2018, nó được định giá 10,66 tỷ USD doanh thu, dự đoán sẽ đạt 27,98 tỷ USD vào năm 2027.

Trên toàn cầu, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm các sản phẩm tốt cho sức khỏe, có đạo đức và tiết kiệm chi phí, ít tác động đến môi trường, điều này đang thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm thay thế thuần chay và chay. Ngày càng có nhiều công ty nhận ra lợi ích của việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, không có động vật.

Người tiêu dùng cũng ngày càng kêu gọi sự minh bạch trong việc ghi nhãn. Họ muốn có thể nhận biết các sản phẩm thuần chay và chay một cách nhanh chóng và tự tin. Gütesiegel Monitor đã xếp hạng V-Label là một trong ba nhãn thực phẩm đáng tin cậy nhất ở Đức vào năm 2020. Việc ghi nhãn của các tổ chức độc lập mang lại cho người tiêu dùng sự tin cậy cao hơn so với nhãn do nhà sản xuất sản xuất – chỉ riêng ở Đức, 60% tin rằng tổ chức môi trường thực hiện các cuộc kiểm tra nhất quán hơn hơn nhãn hiệu riêng.